Malba

Angažované umění

Švédské šance je návrší v katastru obce Horní Moštěnice (okres Přerov) mezi obcemi Horní Moštěnice, Újezdec a Beňov, kde bylo v červnu 1945 příslušníky 17. pěšího pluku z Petržalky pod vedením poručíka OBZ Karola Pazúra zavražděno 267 převážně Karpatských Němců a Maďarů. Nešlo o vojáky, ani o nacisty, ale o civilisty, kteří se vraceli domů. Většinou šlo o ženy, děti a starce. Tento zavrženíhodný čin zůstal dlouho pouze v paměti místních lidí a až PhDr. František Hýbl vyhledal dokumenty, fakta a sepsal knihy na toto téma. V roce 2018 zde Statutární město Přerov nechalo vztyčit památní kříž od Jiřího Jurdy ml., aby se na tuto tragickou událost nezapomnělo.