Anna Němec Sypěnová

Anna Němec Sypěnová

Anna Němec Sypěnová

Vidíme skrze své názory a nálady a ta samá věc může mít náhle mnoho podob...

Lekce "Večerní kresba pro začátečníky a pokročilé", Přerov
od 4.10. 2023, každou středu

Pokračovat...

Kresba

Pokračovat...

Malba

Pokračovat...

...zobrazit člověka ve stavu spojení se s tím, co jej neustále přesahuje a tvoří...