PRŮCHOZÍ POSTAVY
Realizace ve veřejném prostoru
Novodobé oltářní obrazy

Obrazy, které by mohly zdobit libovolné křesťanské kaple, objekty, kostely, modlitebny. Ekumenické cítění, vedení Duchem svatým a obrácení se (alespoň k obrazu) zaručeno!

DRAHOKAMY

Zčínám lámat realitu do drahokamů. Vidíme skrze své názory a nálady a ta samá věc může mít náhle mnoho podob. 

2017
2016
Mrakománie
KRESBY
Spojenci

toto téma znamená zobrazit člověka ve stavu spojení se - s tím, co jej neustále přesahuje a tvoří.

SYMBOLY
Krajiny

 

© 2013